Infotehna d.o.o   Split,   software development company   since 1990.
IZBORNIK:
Skip Navigation Links.
Pjaca-Split
(Gospe od Zvonika)
e-mail: infotehna@dalmatica.com

Inteligentni sustav upravljanja parkiralištima:

Program za parkirališta nudi korisnicima slijedeće mogućnosti :

- Klasični način plaćanja parkinga uporabom bar kod listića

- Pretplatnicima  beskontaktnih (read only)  kartica  koje se periodično produžavaju, zavisno o ugovoru i potrebama korisnika

- Korištenje beskontaktnih MIFARE kartica koje dozvoljavaju pisanje na karticu,  u obliku novčanih bonova  koje korisnik troši po vlastitim potrebama i jednostavno nadopuni kad potroši uplaćeni iznos. Prodaja novih i dopuna potrošenih kartica se može organizirati na samom parkiralištu ili na bilo kojem drugom prodajnom mjestu.

- Korištenje beskontaktnih TAGOVA zalijepljenih na vozila i dalekometnih čitača tih tagova ( primjer IMPINJ UHF RFID SPEADWAY readera). Već samim pristupom vozila u doseg antene čitača sustav registrira vozilo i postupa zavisno o informaciji pročitanoj sa taga. U praksi se pokazalo da sustav radi dovoljno brzo i pouzdano da vozila ulaze i izlaze sa parkirališta, praktično bez zaustavljanja.
Svaki od ovih načina plaćanja ima nekoliko podvrsta zavisno o željama koncesionara. Posebne cijene za lokalno (otočno) stanovništvo, vremenski ograničene bonove, novčano ograničene bonove, paušalnu pretplatu za poduzeća ......... prodaju i popunu bonova na automatima ........


- Svaki prolaz vozila preko ulazno(izlazne ) rampe snima kamera i fotografiju jednoznačno pridružuje u bazu prolazaka vozila.  Svakom prolazu i svakom računu pridružili smo sliku događaja koji ga je uzrokovao.

 Sustav je predviđen da radi 24 sata, 365 dana u godini.

 Cjenik parkirališta je konfigurabilan do te mjere da svaki sat u godini može imati svoju cijenu  parkiranja. To naravno nećete napraviti, ali pojedini dani, praznici, dijelovi dana, jutro, popodne,  večer mogu imati svoju cijenu. Na taj način možete stimulirati korisnike da parkiraju u određene  sate, skrate vrijeme parkiranja, plaćaju pretplatu i sl. Sve je izvedeno u grafičkom obliku pa rukovanje postaje trivijalno .
Ako ste koncesionar više parkirališta  upravljanje i nadzor se izvodi iz centrale, a samo naplata bar kod listića se prepušta blagajniku u naplatnoj kućici.Infotehna d.o.o. je proizvođač software-a dok svu brigu oko hardware-a, (računala, petlji, rampi, kontrole rampi,  readera, tagova, MIFARE kartica i sl.  ) prepuštamo kupcu  odnosno ljudima specijaliziranim za taj posao . Partneri dobrodošli!!

Razvojna platforma: MS SQL Baza podataka, Visual Studio 2010,  SAP Crystal Report,  C#, NET Framework 4.0, po potrebi  Web Server IIS 7.0 ili noviji

 Sve aplikacije smo spremni na zahtjev demonstrirati i prilagoditi potrebama kupca.