Infotehna d.o.o   Split,   software development company   since 1990.
IZBORNIK:
Skip Navigation Links.
Pjaca-Split
(Gospe od Zvonika)
e-mail: infotehna@dalmatica.com

Održavanje strojeva:

Održavanje strojeva i prozvodnih linija u top formi je jedan od važnih zadataka u procesu proizvodnje bilo koje tvornice.
Najmanja greška u postavkama i funkcioniranju stojeva dovodi ako ne do kvara, onda do povećane količine škarta.
Takvi proizvodi ne mogu na tržište, gomilaju se gubici i.......

Da bi se racionalizirao proces održavanja i problemi sveli na najmanju moguću mjeru razvijen je kompjuterski program
koji brine o tome.

Aplikacija se logički sastoji od dvije cjeline:
1. Klasična aplikacija koja radi u LAN-u tvornice ili proizvodnog pogona
2. Web aplikacija sa pristupom preko intraneta ili internetaPrva cjelina je grafički editor u kojem crtamo naš proizvodni proces. Kako je sve organizirano na principu hijerarhijskih struktura uz malo logičkog promišljanja i prilagodbe aplikacije, možemo na isti način prikazati proces održavanja proizvodne linije u tvornici konzervi, kao i proces održavanja brodova u nekoj marini, ili organizirati zdravstvene preglede zaposlenika u prehrambenoj industriji.
Svi elementi editora su definirani kao logički objekti i sa sobom nose svoje karakteristike i mogućnosti.
Nakon toga računalo automatski generira radne naloge zavisno o definiranom sustavu održavanja
 
Drugi  dio aplikacije koristi ili internet ili intranet te prihvaća  bilo koji mobilni uređaj.
Osoba zadužena za održavanje  dobiva poruku o potrebi održavanja sustava illi samo dijela sustava, potrebnom materijalu i radovima koji se moraju na stroju (strojevima)  izvesti. Sustav je vezan sa skladištem materijala te automatski naručuje potreban materijal i po izvršenom nalogu ga razdužuje( illi vraća )..
Sve ove operacije radnik izvrši samo sa nekoliko klikova.
Nakon završenog posla računalo prima na znanje odrađene operacije i pokreće novi ciklus.

Korištene tehnologije MS SQL Server, Visual Studio 2010, SAP Crystal Report, NET framework 4.0, Web Server IIS 7.5 ili novije


Aplikaciju smo spremni demonstrirati na zahtjev, a kako smo  i autori aplikacije prilagodit ćemo je potrebama svakog pojedinog kupca.